Yatak rotasyonu

Yatağınızın ömrünü etkileyen en önemli faktörlerin başında rotasyon yerini alır. Üçer aylık periyodlarda ayakucu/başucu ve ters/düz şeklinde çeviriniz. Yatak böylelikle 1 yıllık zaman diliminde tam bir tur dönüş sağlar.

Yatağın performansını doğru sergileyebilmesi için düz ve pürüzsüz zeminlerde kullanılmalıdır.

Yatağınızın genel özelliklerine bağlı olarak yay karkası ve ya blok yapısı yatağın düz formu korunmadığı zaman zarar görebilir.
Bu yüzden yatağınızı taşırken kesinlikle bükmeyiniz, katlamayınız.

Yatağınızı kirlenme oranını en aza indirgemek adına alez kullanınız.

Yatağınızı temizlemek için kimyasal herhangi bir madde kullanmayınız.

Yeni alınan tüm ürünlerde olduğu gibi yataklarda da ilk ambalajından çıkarıldığı zaman ‘yeni ürün kokusu’ ile karşılaşmak olağan bir durumdur. Yatak gün ışığı ve neme maruz bırakılmadan havalandırılmalıdır.